Dotykając ...  
Moja przestrzeń fotografii.   
Bo kim jestem? Ziarnkiem, drobiną w świecie rzeczy.   
Dotykając - zbliżam się.  
Poezja światła.   
Co pozostanie po nas - fotografia. 
Dotykając - badam. Znaczę. 
Fotografując - zawłaszczam.